Fondsen

Fondsen

In 2015 wordt Studio Werk mede mogelijk gemaakt door:

bja-header
Stichting Steunfonds Amsterdam heeft als doel projecten te stimuleren die een positieve bijdrage leveren aan het maatschappelijk welzijn in Amsterdam.
Ter bereiking van deze doelstelling kent zij twee maal per jaar financiële bijdragen toe aan, al dan niet op continuïteit gerichte, projecten met toepassing van de voorwaarden en criteria.

 

In de periode 2012-2014 werd Studio Werk mede mogelijk gemaakt door:

 

DOEN_LOGO12_NEGATIVE_VL_(rgb72ppi)_BLAUW
Stichting DOEN
 wil het ondernemen een vernieuwende, duurzame invulling geven en ondersteunt initiatieven die een positieve bijdrage leveren aan mens en milieu. DOEN ondersteunt concrete toepassingen van dit nieuwe ondernemen in de praktijk. Cybersoek is hier een goed voorbeeld van.

Nina Tellegen, algemeen directeur Stichting DOEN: ‘ Wij ondersteunen het programma Open Inloopwerk van Cybersoek vanuit de bijdrage van de VriendenLoterij, omdat zij op een vernieuwende manier aan buurtbewoners diensten aanbieden die hen helpen om terug te keren op de arbeidsmarkt. Cybersoek gebruikt hierbij een bijzondere en ondernemende aanpak, mensen die het zich welkunnen veroorloven betalen voor de diensten, daardoor kan Cybersoek haar aanbod gratis aanbieden aan mensen die het niet breed hebben.’

 


vsbfonds-pay-off-web

VSBfonds zet zich in voor de kwaliteit van de Nederlandse samenleving. Een samenleving waar mensen actief aan deelnemen. Waarbij ze zich betrokken voelen en waarin ze de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Het fonds wil dat mensen elkaar ontmoeten en inspireren. En zich bewust zijn van zichzelf en hun omgeving. VSBfonds ondersteunt projecten die hieraan bijdragen. Met geld, kennis en netwerken.

 

 


Instituut Gak
is een vermogensfonds dat subsidie verstrekt aan projecten op de terreinen sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid in Nederland. Het instituut wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de sociale zekerheid in Nederland door financiële ondersteuning van onderzoek, projecten en leerstoelen. Instituut Gak geeft hieraan inhoud door enerzijds binnen de criteria spontane (praktische) aanvragen te honoreren. Anderzijds financiert de stichting wetenschappelijk onderzoek in het kader van het wetenschappelijk onderzoeksprogramma.